Saturday, 28 May 2011

belajar bahasa jepang

Meishi (kata benda)
Haizara=asbak
Isu=kursi
Tegami=surat
Hon=buku
Tabemono=makanan
Nomimono=minuman
Kami=kertas
Enpitsu=pensil
Kudamono=buah-buahan
Sakana=ikan
Contoh; 1. Sono kudamono wa umai desu

Keiyooshi (kata sifat)
Takai= mahal
Mijikai =pendek
Nagai= panjang
Isamashi= berani
Sabishi= sunyi
Kanashi= sedih
Surudo= tajam
Tsuyo= kuat
Osoi= lambat
Atsui= panas
Nibui= mahal
Samui= dingin
Contoh; sono uchi wa takai desu
Riko na hito=orang pandai
Baka= kebodohan
Baka na hito= orang bodoh
Eigo no hon=buku bahasa inggris
Chiisai, yori chiisai, ichiban chiisai
Marui, yori marui, ichiban marui
Zenchisi (kata depan )
No ue ni= diatas
Kara= dari
Made= sampai
No nka ni= didalam
No shita ni= di bawah
No mae ni= di depan
No aida ni= di antara
No ishiro ni= di belakang
Contoh; taiyoo higashi kara haboru
Heya no naka ni isu ga ari masu• Koto ga dekiru (dapat)
• Taberu koto ga dekimasu= anda dapat memakannya
• Nomu kotoga deki masen= kami tidak dapat meminumnya
• Medan e kitai desuka?= maukah anda pergi ke medan ?
• Ima koohii o nomitai desu= sekarang saya suka minum kopi
• Tabako o kudasai= tolong berikan saya rokokE iga o mita= ingin melihat film
Yama ga mienai= gunung tidak kelihatan
Nante sabishii deshoo= betapa sepinya
Anata wa ima nani o shite imasu ka?=apa nyang sedang anda kerjakan sekarang
Tegami o kaite imasu= saya sedang menulis surat
Aruite Imasu= dia sedang berjalan
Kinyoobi kara= dari hari jumat
Omoi kara motemasen = karena berat saya tidak dapat membawanya
Kyookai e kureba kekko desu ne= kalau anda datang ke gereja baik bukan ?
Chikau iimashita= dia berkata dia akan bersumpah
Samui desu ne= dingin bukan ?
Kanashii desu ne= sedih bukan ?
Jakarta de mita n desu ka?= apakah anda melihat itu dijakarta?
Nijikan de koko ni yoru desho=mungkin anda bisa mampir dalam dua jam
Rojuki ni okimashita= saya bangun pada jam enam
Kono heya ni hito ga nannin imasu ka?=berapa orang ada di kamar ini?
Kashu ni naratai= ingin menjadi seorang penyanyi


Apa kabar= goiken wa ikaga desuka?
Apa itu?= sore wa nan desu ka?
Apa yang bisa saya tolong ?=nani o sashi agemasho ka?
Apa yang terjadi= doo shimashita ka?
Betapa sayangnya =nanto oshiikoto daroo!
Hati-hati= chuui!
Anda sangat baik hati= anata wa thaihen goshinsetsu
Berapa umurmu?= oikutshugurai desu ka?
Bagai mana saya ke…?= …. e doo iu ni ikimasu ka?
Berapa harganya? = ikura desu ka?
Post a Comment