Monday, 30 April 2012

rambadia batak trenn


Rambadia Rambamunadaito

Rio rio ramba naposo
Marga dia marga munadaitouso uso naso umboto 
Ala tipang tipang tipang polo labaya
Ala rudeng rudeng rudeng po
tillo tillo stara tillo tillo
Stara tillo tillo stara tillo tillo
pom pom pom
 Au si jara jiri
naso heyap pariri
naso heyap pariri
dapet au pinamibi hi hi hey
Sengko sengko dainang 
sengko sengko dainang 
sengko sengko dainang 
sengko na sengko sengko
 tri la la
 tri la la
sirege rege tumba
sirege rege tumba
na sengko-sengko
sik sik sibatumanikam diparjoget
sonomanigotam dimangangingani
simambangka jula-jula
sik sik sibatumanikam diparjoget
sonomanigotam dimangangingani
simambangka jula-jula
sik sik sibatumanikam diparjoget
sonomanigotam dimangangingani
simambangka jula-jula
hutali-tali bonani pisang 
bonani Do du inang Marsuga suga
holan sahari do au martandang 
lop dapat au do inang dana marbuju
 taradingdang dingdangdo
 taradingdang dingdangd
Post a Comment